Inlocuire acoperis vechi la casa veche

Inlocuire acoperisuri

INLOCUIRE, SCHIMBARE ACOPERISURI

Acoperisuri, Inlocuire schimbare

Pentru a înlocui complet sau parțial un acoperiș, este important să luați în considerare toate serviciile asociate acestei lucrări complexe. Aceasta vă va permite să înțelegeți etapele și pregătirile necesare pentru astfel de lucrări. În continuare, vom prezenta procesul de demontare a acoperișului, iar montarea va fi procesul invers al demontării.

DEMONTARE ACOPERIS:

Aceste lucrări se referă la demontarea parțială sau totală a acoperișului în stil tradițional, care poate include următoarele etape:

 • Demontarea jgheaburilor și a burlanelor;
 • Desfacerea învelișului de lemn al șarpantei, cu recuperarea materialului;
 • Demontarea lucarnelor;
 • Desfacerea învelitorilor.

Prin demontarea parțială sau totală a învelișului și a acoperișului, se urmăresc următoarele scopuri:

 • Recuperarea, recondiționarea, prelucrarea și gestionarea materialelor rezultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Reintegrarea în mediul natural a materialelor care nu pot fi recuperate, asigurându-se siguranța maximă a personalului de execuție;
 • Sortarea materialelor se va face cu acordul beneficiarului, având în vedere justificarea economică

DESFACEREA INVELITORILOR PENTRU SARPANTE

Acestea se referă la procesul de demontare parțială sau totală a acoperișului în stil tradițional. Iată câteva reguli generale care trebuie urmate în acest proces:

 1. Demolarea învelișurilor, accesoriilor și sarpantelor trebuie să respecte prevederile din documentația de specialitate și soluțiile cadru specifice.
 2. Demontarea învelișurilor se va efectua de obicei după ce spațiul de sub pod a fost golit, urmând etapele de dezafectare a podului, care includ:
  • Încetarea activităților din interiorul construcției, cum ar fi spațiul utilizat sub pod.
  • Suspendarea utilităților care pot împiedica buna desfășurare a lucrărilor, cum ar fi firele de înaltă tensiune, firele de telefon, antenele TV etc.
  • Asigurarea continuității instalatiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăți, dacă este necesar.
  • Evacuarea mobilierului și a echipamentelor din spațiul imediat inferior podului.
 3. Demontarea învelișurilor și sarpantei trebuie efectuată fără a afecta rezistența clădirii și fără a pune în pericol continuarea demolării. Este important să se consulte un expert în structuri de clădiri înainte de a începe orice operațiune de demolare, având în vedere și aglomerarea materialelor demolărilor pe suprafețe mici. Se vor lua măsuri adecvate de sprijinire, acolo unde este necesar.
 4. În cazul în care învelișul are cote diferite, se va începe întotdeauna de la cota cea mai înaltă.
 5. Demontarea se va efectua în ordinea logică a operațiilor, începând de la partea superioară sau coamă către streasina, demontând mai întâi accesoriile, apoi învelișurile propriu-zise, de la exterior spre interiorul construcției, și în final luminatoarele, tabacherelor și lucarnele, încheind cu sarpanta.
 6. Starea de uzură a materialelor învelitoarei va fi analizată pentru a determina modul de lucru în vederea recuperării, recondiționării și reutilizării acestora, fie total, fie parțial.
 7. Materialele rezultate din demolare trebuie evacuate pentru a evita supraincarcarea planșeului de sub învelitoare prin aglomerarea materialelor demontate.
 8. Transportul și evacuarea materialelor demontate de pe acoperiș se vor realiza astfel încât să nu se producă degradarea acestora, utilizând jgheaburi, palete, containere și dispozitive sau utilaje corespunzătoare.
 9. Materialele rezultate din demolarea acoperișului se sortează, se recondiționează și se depozitează în vederea reutilizării ulterioare
READ  Servicii Cuza Voda de reparatii si montaj pentru acoperisuri din tabla sau tigla

După demolarea acoperișului, materialele rezultate trebuie să fie îndepărtate pentru a evita supraincarcarea planșeului de sub învelitoare prin aglomerarea materialelor demontate. Transportul și evacuarea materialelor demontate de pe acoperiș trebuie să se facă astfel încât să se prevină degradarea lor. Pentru aceasta, se pot utiliza jgheaburi, palete, containere și dispozitive sau utilaje adecvate.

READ  Servicii Valcea-Ostroveni de reparatii si montaj pentru acoperisuri din tabla sau tigla

Materialele rezultate din demolarea acoperișului trebuie să fie sortate, recondiționate și depozitate în vederea reutilizării lor ulterioare

Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari:

 • Efectuăm reparații la imprejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma și materialele acestora.
 • Realizăm reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, păstrând forma și dimensiunile golurilor și tâmplăriei, cu excepția clădirilor declarate monumente istorice, conform legii.
 • Executăm reparații și înlocuiri de sobe de încălzit.
 • Realizăm zugrăveli și vopsitorii interioare.
 • Efectuăm zugrăveli și vopsitorii exterioare, fără a modifica elementele de fațadă și culorile clădirilor.
 • Efectuăm reparații la instalațiile interioare, bransamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății. Montăm sisteme locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum și aparate individuale de climatizare și/sau contorizare a consumurilor de utilități.
 • Efectuăm reparații și înlocuiri la pardoseli.
 • Realizăm lucrări de reparații, înlocuiri sau reabilitări fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, cu excepția construcțiilor monumente istorice, anexe ale acestora, clădiri situate în zone de protecție a monumentelor sau în zone construite protejate.
 • Realizăm finisaje interioare și exterioare, inclusiv tencuieli și placaje.
 • Construim trotuare, ziduri de sprijin și scări de acces.
 • Efectuăm lucrări de reabilitare energetică a învelitoarei și/sau acoperișului, fără a schimba sistemul constructiv al acestora, la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare și care nu se află în zone de protecție a monumentelor sau a zonelor construite protejate.
 • Realizăm lucrări de întreținere la căile de comunicație și la instalațiile aferente.
 • Efectuăm lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare și restaurare a componentelor artistice ale construcțiilor monumente istorice, inclusiv anexe ale acestora, clădiri situate în zone de protecție a monumentelor sau în zone construite protejate, sau construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită.
 • Efectuăm lucrări de foraje și sondaje geotehnice pentru construcții de importanță normală sau redusă, în afara zonelor de protecție instituite pentru zăcăminte acvifere.
 • Realizăm lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului.
 • Executăm lucrări de compartimentare provizorie nestructurală
READ  Servicii Matiseni de reparatii si montaj pentru acoperisuri din tabla sau tigla
Related Posts
Servicii Clit de reparatii si montaj pentru acoperisuri din tabla sau tigla

Acoperisul este una dintre cele mai importante componente ale casei tale, protejand-o de intemperii si asigurand confortul si siguranta locuintei. Read more

Servicii Putu cu Salcie de reparatii si montaj pentru acoperisuri din tabla sau tigla

Acoperisul este una dintre cele mai importante componente ale casei tale, protejand-o de intemperii si asigurand confortul si siguranta locuintei. Read more

Servicii Lamaseni de reparatii si montaj pentru acoperisuri din tabla sau tigla

Acoperisul este una dintre cele mai importante componente ale casei tale, protejand-o de intemperii si asigurand confortul si siguranta locuintei. Read more

Servicii Cristesti de reparatii si montaj pentru acoperisuri din tabla sau tigla

Acoperisul este una dintre cele mai importante componente ale casei tale, protejand-o de intemperii si asigurand confortul si siguranta locuintei. Read more

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top
Suna Acum 0734 969 660